Monday, September 5, 2011

Jeepney Press 2011 September-October page 22September-October FORECAST
ni Madam Marivic Oyama

RABBIT
Ang pagkakaroon mo ng determinasyon sa iyong trabaho ang magbibigay sa iyo ng positibong pananaw sa hinaharap. Career and money is good but you have to be careful and watchful of your health. You will be exhausted this month due to your tiredness. In October, mag- ingat ng mga taong pag- titiwalaan. May posibilidad na maloko o mawalan. You will be losing your temper. Try to avoid making argument dahil ang mga mapag-gawa ng gulo ay malapit sa iyo.

SHEEP
This month is not good for you. The violence star is entering in your chart. May makikilala ka sa buwang ito at huwag basta-basta magtitiwala sa tao lalo na at hindi mo pa lubos na kilala. If you lose some money, consider it a learning process. Gumawa ng charity works to avoid some misfortune coming your way. Maganda ang pasok ng buwan ng October sa iyo. Your mentor is there when you need help. Relationships with others will improve. But don’t take it easy because if you lose this chance, no one can be blamed but you. Do your own diligence to be more lucky this month.

DRAGON
Mahirap para sa iyo ang hindi kumilos sa buwang ito dahil puno ka ng energy at gusto mo matapos lahat ng mga projects na nasimulan. Whatever obstacles come your way, small or big, there is no chance to block all your achievements this month. Para kang lampara na napapalibutan ng gamo-gamo dahil nasa iyo ang golden opportunities. But it depends on how quickly you move. October is an excellent month. In four weeks, promise of wealth and prosperity luck comes your way easily. But don’t get lazy because you will only throw all the good fortunes to waste.

HORSE
Mahihirapan kang ma-solve ang mga problemang darating sa iyo kung ikaw ay mag- papadala sa iyong emosyon at kung mawawalan ng focus sa trabaho. Control your temper para maka-iwas sa gulo and ask your family and friends to support you while your’re facing some misfortune. In October, the romance star will visit your chart bringing you danger to love, infidelity and temptation. Magkakaroon ka ng bagong manliligaw ngunit mag-ingat sa mga “one night stand” relationship.

MONKEY
Huwag masyadong ma- disappoint sa mga mangyayari dahil isa sa mga kaibigan mo ang maninira sa iyo at isa sa mga pinagkakatiwalaan mo ang hihila sa iyo pababa. Mag- ingat nang pagtitiwalaan lalo na pagdating sa pera. In October, your luck will improve because the star of heaven is in your chart. Pag may nag-alok ng tulong, grab it. However, make sure that you are sincere and all your intentions are good to make it successful.


BOAR
Your energy level is very low and you are prone to illness. Huwag babaliwalain ang mga nararamdaman sa katawan Huwag mag-papagod at huwag mag-papaabot ng dilim sa daan. Get a regular check-up to a doctor and invite some friends for a coffee to relax yourself. Your relationship will improve. In October, good income and prosperity luck comes your way without effort. Maraming good opportunities na darating and you have to be brave to grab them. This is a change for the better at marami pang mga unexpected blessing na darating.

ROOSTER
Nasa iyo ang quarrelsome this month at madali para sa iyo ang masangkot sa gulo o away. Control your temper and watch your words before you speak. In October, avoid long- distance travel because you are prone to illness and accident. Iwasan din ang mga delikadong sports because your health is not good. Aside from that career is good, impress your boss at ipakita ang kaya mong gawin. Sa love and relationship, you will be the happiest dahil magkakaroon ka ng exclusive dating and you will have the right time to choose.

DOG
Mahina ang iyong kalusugan at madali kang mapagod at madali kang kapitan ng karamdaman. Magpakunsulta agad sa doctor. Try to organize your schedule and time para di ka masyadong maging abala to avoid stress lalo na pag dating sa trabaho. Competition and rivalry is very strong this month of October but you can overcome this kind of situation dahil nasa iyo ang victory star. There is a chance na lumipat ng trabaho at mabago ang takbo ng pamumuhay.

RAT
May mga taong willing tumulong sa iyo at ito ang iyong mga mentors. Maging mababang loob at buksan ang isip sa mga matututunan. Makinig sa mga advices ng mga nakakatanda dahil nasa iyo ang good fortune. Maging matalino lamang sa mga gagawing desisyon. Hindi gaanong maganda ang pasok ng pera sa buwan ng October but you can activate your wealth to avoid big losses. Argumentative is very strong. You have to control your temper at umiwas sa mga gulo at away. Ang mga maliliit na bagay ay mauuwi sa malaki kung hindi mo ito mako-kontrol.

SNAKE
Excellent ang buwan ng September sa iyo. There is a lot of unexpected blessing na darating. Go with the flow because heavens luck is with you. Huwag mag-pa-apekto sa mga darating na problema dahil malulutas mo ito. Listen to your inner voice and instincts. October is the most auspicious month in the whole year. This is the best time to invest or expand your business, launch a new project, move house, get married and put up a new business. Enhance your luck in the SE by placing a wishful filling jewel. Make the most important and meaningful wish and wait for magic to happen to you.

TIGER
Ang magandang samahan ng mag-asawa ay magkakaroon ng distraction. Outside temptation is very near. Stay alert sa mga possibilities na mangyayari. Maging ang mga binata at dalaga ay apektado sa #4 romance star. Activate your positive aspect to control this star. In October, you will be more irritable sa darating na four weeks. May mga mag- bibigay ng opinion sa iyo. You have to listen and learn you cannot decide easily because of conflicting ideas. Leave for a while and make a decision some other time.

OX
This month is full of romance and excitement. Try to spend more time with your family, boyfriend and girlfriend. Don’t let others distract the good relationship. Just show your love to your partner. In October, stay cool. Avoid argument at huwag masyado magpapadala sa mga maririnig na negatibo. May mga sasalungat sa iyong mga desisyon. Makinig sa payo ng mga kaibigan but at the end, ikaw pa rin mag-dedesisyon. Para ma-recharge ang iyong inner emotions, go on a vacation to relax and pamper yourself.


No comments:

Post a Comment