Thursday, January 17, 2013

Marivic Oyama

FORECAST
January-February
ni Madam Marivic Oyama

HORSE
Ibayong pag-iingat ang dapat gawin sa pagpasok ng taon dahil nasa iyo ang aggressive sword # 7. Huwag basta magtitiwala sa mga taong hindi lubos na kakilala dahil maging kaibigan ay hindi mo alam kung ano ang kanilang balak sa iyo. Mag-ingat sa mga bagong makikilala gayun din sa mga matatamis ang dila kung mangusap dahil sila ang may mga maitim ang balak laban sa iyo. Upang ma-ingatan ang mga mahahalagang bagay, magdala o gumamit ng talisman for protection at ilagay sa ilalalim ng unan. In February, isang mapayapa at tahimik na salubungin ang bagong taon ng mga ahas. May mga bagong oportunidad na darating ngunit maging maingat sa pagdedesisyon dahil maaaring makagawa ka ng mga bagay na hindi kayang unawain ng iba.

RABBIT
Maganda ang pasok ng taon sa iyo at magtatamo ka ng tagumpay sa iyong mga plano. Malaki ang pagbabago sa iyong buhay ngayong pagpasok ng taon, nakapila ang mga magagandang pagbabago na darating sa iyong buhay. Iwan mo man ang taon ng Dragon, tuloy-tuloy pa rin ang magandang kapalaran sa iyo. In February, hindi imposibling pumasok ang tagumpay na dala-dala pa rin ng nagdaang buwan. Ingatan ang taling humihila dito para tuloy-tuloy ang pasok ng suwerte sa iyo. Ito ang tamang panahon upang magisip at magplano ng mahalagang bagay. Iwasan ang pakikipag talo ng walang kabagay-bagay.

SHEEP
Magtatapos ang taon ng mapayapa at maganda ang pasok nito sa iyo, ngunit dahil sa bilis ng iyong mga ginagawang desisyon ikaw ay nagiging pabigla-bigla. Maging mahinahon at isiping mabuti ang mga susunod na mangyayari. Ingatan din ang iyong kalusugan dahil madali kang kapitan ng sakit. In February, maging pokus sa mga gawain dahil nasa iyo ang tagumpay sa pananalapi at maging aktibo sa mga gusto mong gawin. Magsaya at magkaroon ng kompeyansa sa sarili dahil kaya mong gawin ang lahat ng iyong naisin. Isa ka ring magaling na leader at epektibong manguna sa grupo. Panatilihing ang pagiging mabuting ehemplo sa mga kasamahan sa trabaho.

BOAR
Mas maganda ang darating na buwang ito sa iyo kumpara sa mga nagdaang buwan. Ito rin ang simula ng iyong kasiyahan dahil mas mapapabuti ang iyong pakikisama sa mga kaibigan at kapareha sa buhay. Makakatanggap ng pabuya sa mga ginawang pagpupursige sa trabaho. Maaari din na mapunta sa seryosong usapan ang iyong relasyon. Ingatan lamang na huwag masira ng ibang tao ang magandang samahan. In February, may mga magagandang oportunidad din na darating para sa taon ng ahas, ngunit ito ay may dalang gulo o hindi pagkakaunawaan sa samahan. Huwag makipagtalo at umiwas na lamang. Huwag seryosohin ang mga bagay at maging mahinahon sa pakikipag negosasyon. Ito ay magbibigay sa iyo ng mabuting impresyon.

DRAGON
Mag-iiwan sa iyo ng illness star ang nagdaang taon ng Dragon. Mas magiging mahina ang iyong katawan keysa dati dahil sa dami ng iyong trabaho, hindi ka nakakapag-pahinga ng sapat, madali kang mapagod at madali kang kapitan ng anumang karamdaman. Magagawa mo rin ang iyong mga responsibilidad kung hahatiin mo ang iyong oras sa trabaho at pahinga. In February, puno ng pangako ang dala sa iyo ng year of the snake dahil sa pagiging positibo, madadagdagan ang iyong determinasyon at madali para sa iyo ang pagtitipon dahil na rin sa taas ng iyong kakayahan na ipakita sa kanila ang iyong angking talino. Maganda ang takbo ng buhay pag-ibig, iwasan lamang ang masangkot sa isang sex scandal o third party.

MONKEY
Sa pagsisimula ng taon, tataas ang iyong antas sa larangan ng trabaho. Sa mga may kinalaman sa pagnenegosyo mas mapapabuti at mapapahusay ang pagpapa-takbo nito, dahil may naghihintay sa magandang kapalaran sa iyo. Iwasan lamang ang padalos-dalos na desisyon dahil ito ang magdadala sa iyo ng problema. In February, maging pokus lamang at magtatagumpay ka sa iyong mga proyekto ngunit makakaramdam ka ng mga panghihina ng iyong katawan kung hindi magiging maingat sa mga kinakain. Magkaroon ng sapat na tulog at health habit upang ma-enjoy mo ang iyong excellent star sa buwang ito.

OX
Sasalubong sa iyo ang magandang kapalaran sa pagbukas ng taon. Aanihin mo ang tagumpay mula sa taas. Maganda ang kalalabasan ng mga nagawang desisyon dahil magtatagumpay ang lahat ng mga plano. Maganda ang pasok pagdating sa pera dahil isa ito sa mga buwan na masu-werte para sa iyo. In February, ang buwang ito ay puno ng pagsubok at balakid sa iyong mga plano. Maging mahinahon at gamitin ang pagiging mapamaraan mo sa pagresolba ng mga problema upang malagpasan mo ang mga dumarating na pagsubok.

ROOSTER
Ang # 5 yellow misfortune star ay nasa iyo at ito ay magdadala ng mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi ito ang tamang panahon upang mag plano ng mga bagong akitibidad lalo na kung may kinalaman sa iyong trabaho. Iwasan ang pakikipagsapalaran lalo kung alam mo na hindi maganda ang kalalabasan. Huwag magpaka-bayani na pasukin ang problema ng iba dahil mayroon pang mas importanteng bagay na dapat unahin. In February, maganda ang pasok ng iyong buhay pag-ibig, ngunit huwag paiiralin ang iyong puso sa paggawa ng desisyon dahil ito ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Makakasakit ka lamang ng kalooban ng iba. Umiwas sa maling relasyon dahil nasa huli ang pagsisisi.

TIGER
Masuwerte ang dating ng taon sa iyo dahil magaan at madali ang pasok ng pananalapi sa iyo. Maraming mga bagong oportunidad ang darating na mas dadag-dag sa iyong pinagkaka-kitaan. Panatilihing bukas ang pintuan para sa mga taong gustong mag-abot ng tulong sa iyo. In February, ang # 5 misfortune ay nasa iyo ngayong buwang ito ngunit dahil sa paglabas ng iyong # 8 auspicious star ay malalagpasan mo anumang balakid o kasawian ang dumating sa iyo. Kung may mga bagong idea, hindi ito ang tamang panahon upang ihatag sa iba ang kaalaman. Gawin ito pagdating ng takdang oras.

SNAKE
Pag-ingatan ang iyong kalusugan dahil mahina ang dating ng iyong pangangatawan at madali kang mahawa sa mga may sakit. Kumain ng masusutansiyang pagkain, regular na ehersisyo ng katawan at tamang pahinga. Magbakasyon kung kinakailangan para mabawasan ang bigat na dinadala ng iyong katawan. Makakatulong din ang pagsusuot ng mga alahas. In February, nasa kahinaan ngayon ang iyong pag-ibig at madali kang madala sa tukso at temtasyon. Para sa mga may asawa, sikaping magkaroon ng family bonding at huwag hayaang masira ng ibang tao ang inyong pagsasama.

RAT
Kung mayroon kang isang bagay na dapat ipagbunyi, yun ay walang iba kung hindi ang salubungin ang bagong taon na dala ang kasaganahan at tagumpay sa iyong buhay. Walang nagplano sa mga bagay na ito dahil lahat ng ito ay para sa iyo. Hintayin at magsaya na lamang sa mga maliligayang araw na darating sa iyong pribadong buhay. In February, ang year of the snake ay nasa paligid at may dalang robbery star. Ito ay magbibigay sa iyo ng kapahamakan, pagkawala ng mga bagay at kaguluhan. Iwasang magtiwala ng basta sa hindi kakilala, maging low profile at mahinahon. Iwasan din ang sugal.

DOG
Magandang panahon para mag saya at magbakasyon kasama ang pamilya. Mas lalong gaganda at bubuti ang samahan ng mga kasamahan. Paglalakbay kasama ang buong pamilya ang siyang magbibigay ng kaligayahan sa bawat isa, may pera man o wala set your heart and you will find money. In February, huwag masyadong i-stress ang sarili at kung magagawang mag-relax at magbakasyon, gawin ito ng malayo sa prisyon o pressure. Dahil mas makakatulong ito sa iyo maging sa personal na buhay o sa trabaho. May mga balakid na darating sa iyo ngunit maiiwasan mo ito kung hindi ka papatol o hindi ka masasangkot sa anumang kaguluhan o sigalot sa trabaho.

No comments:

Post a Comment