Friday, July 13, 2012

Marivic Oyama

JULY - AUGUST  FORECAST
ni Madam Marivic OyamaTIGER
Madaling mag-init ang iyong ulo ngayong buwan na ito. Iwasan ang makipag-argumento at walang mabuting idudulot ito sa iyo. Magdadala lamang ng problema sa iyo kung hindi mo kokontrolin ang galit. Pasensiya ang pairalin at huwag ang pagiging matigas ang ulo. In August, dobleng ingat ang gawin dahil malapit ka sa aksidente. Pag ingatan din ang iyong kalusugan dahil madali para sa iyo ang mahawa sa mga may karamdaman. Better to visit your doctor.

SNAKE
Masuwerteng buwan ang July sa iyo sapagkat nasa iyo ang prosperity luck na magbibigay ng kasaganahan sa buhay. May perang matatanggap na hindi inaasahan mula sa tulong ng iba. Maaaring may matanggap na mana o kaya magbakasakaling tumaya sa lotto. Enjoy your luck! In August, may mga nag-tatangka sa iyo na ikaw ay lokohin lalo na pagdating sa pera. Huwag mag- titiwala ng basta-basta lalo na kung may kinalaman sa pana-nalapi. Ingatan din ang mahahalagang bagay sa iyo dahil nasa paligid lamang ang mga taong gustong magsamantala ng kahinaan mo.

ROOSTER
Madali ang pasok ng pera sa iyo ngayong buwan. May matatanggap ka na tulong mula sa hindi inaasahang tao at may financial support na darating sa iyo. Ngunit ingatan mo lamang ang iyong kalusugan dahil napakababa ng iyong energy level para akuin lahat ang mga trabahong naka atang sa iyo. In August, you have the lucky white star na magbibigay ng tagumpay sa lahat ng mga nasimulang proyekto. Tuloy-tuloy ang ganda ng pasok ng suwerte sa iyo kaya samantalahin ang mga pagkakataon at sunggaban agad ang magagandang oportunidad na dumarating.

HORSE
Lalabas ang pagiging creative mo, at magkakaroon ka ng mga idea na iyon din ang lulutas sa mga problemang pinagdadaanan mo. Nasa iyo din ang suporta ng mga kaibigan at kakilala. May mga bagong makikilala  sa pagtitipon na dadaluhan at magiging kaibigan mo ito. In August, magiging irritable at madaling magalit. Mahirap ang mag-desisyon para sa iyong sarili. Kaya umiwas muna sa mga malalaking desisyon. Mas makakabuting ipagpaliban muna kung anuman ang mga planong gagawin.

RABBIT
Mag-ingat ngayon buwan na ito. Huwag basta ibibigay ang tiwala sa mga taong hindi gaanong kilala. Iwasan din ang pumasok sa mga bagong proyekyo o negosyo lalo na kung may partnership. Madali kang madala sa mga magagandang alok o salita kaya don't take it seriously doon sa mga taong matatamis ang dila. In August, you have the wealth and prosperity luck. May mga taong magbibigay ng tulong sa iyo at may mga magagandang oportunidad na darating. Maganda din ang pasok sa iyo pagdating sa pag-ibig at romansa. Huwag lamang masyadong maging overconfident sa sarili. Maging mapagpakumbaba at matutong makinig sa payo ng iba.

OX
Madaling maubos ang iyong pasensya at palaging mainitin ang iyong ulo. Kontrolin ang iyong galit at iwasan ang makipag away. Moody ka rin pag dating sa relasyon at personal na buhay. Your work comes getting low because of your stress at nahihirapan makisama sa iyo ang iyong mga ka-trabaho. Try to keep your cool and control your temper as you can. In August, don't be surprised kung ang epekto nito sa nagdaang buwan ay lack of energy and prone to illness. Madali kang mapagod at very sensitive ang iyong kalusugan. Umiwas sa mga mataong lugar lalo na kung ito ay may dalang sakit. Kumain ng tama sa oras at magpahinga ng sapat.

SHEEP
Pinagdaan mo ang mga pagsubok noong nakaraang buwan. Ngayon naman ang pagkakataon para tanggapin ang mga pag-papala galing sa Itaas. May naghihintay na magandang kapalaran sa iyo ngayon buwan na ito. Maging focus lamang sa mga gagawin at mag-iingat sa pag-dedesisyon dahil marami kang matututunan sa buhay ngayon. Hindi rin ito ang tamang panahon para gumawa o makipag deal ng isang proyekto. In August, may mga sagabal o tinik na darating at haharang sa iyong mga plano. Umiwas na masangkot sa gulo at pagtatalo. Stay cool and control your temper. Hindi rin maganda ang pumasok sa isang relasyon. Hindi ito magtatagal at magdudulot lamang ito ng sakit at pighati.

RAT
Be careful and stay protective dahil hindi maganda at magdadala sa iyo ng mga problema ang buwang ito. Mag lie low at huwag muna gumawa ng mga activities o proyekto lalo at may kinalaman sa negosyo. Pag-ingatan din ang mga mahahalagang bagay. Hindi rin maganda ang mag travel lalo na kung malayo. Misfortune will strike anytime at hindi mo ito aasahan kung kailan darating. Wear gold jewelry and protective mantras to become safe. In August, your romance luck is good or bad depende sa sitwasyon. Sa mga single, love is in the air.  At sa mga happily married, mag-iingat sa mga temptation at third party na darating at huwag kang mag papaapekto sa kanila dahil anuman ang maranasan nila ay panandalian lamang.

BOAR
The victory star appear on your chart. Magkakaroon ng magandang resulta ang mga ginawang proyekto at mababawasan ang mga hinaharap na problema. Improving very smoothly ang pagpasok ng relasyon sa iba maging sa trabaho o personal na buhay dahil maganda ang attitude at good mood ka sa buwang ito. In August, maganda ang pasok sa pananalapi dahil wealth luck is with you this month. Marami ang lalapit sa iyo. Matuto ka ring mag say NO kung kailangan at bigyan mo ng prioridad ang iyong sarili bago ang iba dahil you will not please them all the time.

DOG
You will enjoy the good wealth and prosperity luck. Dahil dito hindi maiiwasan na may mga taong maiinggit sa iyo ngunit hindi sila magtatagumpay dahil nasa iyo ang victory star. Sundin ang iyong inner instinct at madali para sa iyo na makamtan ang tagumpay. Magkaroon ng mabuting puso at tumulong sa kawanggawa. In August, ito ang tamang panahon kung gusto mong magsimula ng bagong negosyo o pagkakakitaan dahil maraming darating na oportunidad. At para naman doon sa may mga magagandang trabaho, mas mag-iimprove ang kanilang talent o career. Siguraduhin lamang na gusto ninyo ang inyong napiling trabaho o pinasok na negosyo.

DRAGON
Good luck when it comes to business and work. Maraming challenges na darating pagdating sa trabaho at negosyo ngunit lahat ng ito ay magtatagumpay. This month also has a great deal when it comes to love and affection. Magandang buwan din ito sa pag po-propose o pag- papakasal. In August, mag-ingat sa mga taong nasa paligid dahil hindi mo alam kung sino ang pwede mong pagkatiwalaan.  Secure your personal things. Iwasan din abutin ng gabi sa daan. Make it sure na lagi kang may kasama lalo na sa hatinggabi. Always wear nightspot amulet or mantras for protection.

MONKEY
May mga taong mag-bibigay ng tulong at suporta sa iyo na hindi mo inaasahan. Lalabas ang mga good ideas sa iyo at marami ang makikinig sa opinion mo. You have a great month and heaven luck is in your chart kaya maging positibo sa lahat ng bagay dahil kung ano ang iyong binabalak, ito ay magtatagumpay basta’t may mabuting kalooban. In August, better to lie low dahil mahaharap ka sa mga pagsubok. Challenging ang relasyon mo. Pagdating sa trabaho may mga rivals na lalabas. Huwag hayaan na masangkot ka sa gulo o away kung hindi ka mag iingat dahil malamang na makasakit o masaktan ka. Iwasan din ang mga malalaking desisyon na gagawin sa buwan ng August.

No comments:

Post a Comment