Wednesday, September 12, 2012

Madam Marivic Oyama

FORECAST
September-October 2012
ni Madam Marivic Oyama

TIGER
Ang total na sum-of-ten ay may dalang suwerte pagdating sa pananalapi. Nasa iyo rin ang Victory and Completion Luck. Anuman ang iyong pasukin ay magtatagumpay. Ito ang panahon para sa magandang negosasyon at gumawa ng magandang deal. Masaya din ang iyong buhay pag-ibig. In October, double celebration dahil doble din ang pasok sa iyo ng suwerte. Sumunod sa agos dahil lahat ay mabuti ang kahahantungan. Madali rin ang pasok sa iyo ng pera at ito ay hindi mahirap hanapin dahil kusa itong darating sa iyo.

SNAKE
Masuwerte ang buwan na ito sa iyo. Maraming darating na magagandang bagay na iyong ikakatuwa dahil nasa iyo ang Heaven’s Luck. Mula sa mga nakakataas, nasa iyo rin ang suporta nila. Huwag mag-atubili na tanggapin ang tulong ng iba dahil ito ang daan sa iyong tagumpay. Magkakaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan. Magpatawad at kalimutan ang nakaraan. In October, both good and bad ay nasa iyo. Siguraduhin na ikaw ay protected dahil double misfortune ang dala nito. Umiwas muna sa mga bagong proyekto at huwag papasok sa anumang negosyo.

ROOSTER
Ang iyong tagumpay ay tuluy-tuloy at ito ay magtatagal pa sa mga darating na panahon. Anumang pasukin ay may kaakbay na pag-unlad. Maraming pwedeng panggalingan pagda-ting sa pananalapi. Samantalahin ang mga magagandang oportunidad na dumarating dahil nasa iyo ngayon ang prosperity luck at annual star Wealth Luck. In October, you have a promising month, doble ang suwerting papasok sa iyo when it comes to work and business. Walang masasayang na panahon o oras sa mga kakausapin pagdating sa mga pagkakakitaan dahil tagumpay ang hatid nito at maganda rin ang relasyon sa mga kasamahan at pamilya.

HORSE
Ito ay buwan ng pag-iingat dahil sa mahina ang iyong katawan at madali kang kapitan ng anumang karamdaman. Umiwas sa mga long distance travel para maka-iwas sa aksidente at huwag din lalabas ng nag-iisa dahil madali kang makaramdam ng pananakit ng ulo at dibdib. Magpakunsulta agad sa doctor. In October, mahina man ang iyong karamdaman ay magiging masaya ka sa matatamo mong tagumpay sa larangan ng trabaho at pag-aaral. May posibilidad na tumaas ang iyong position sa trabaho. Ngunit huwag kaliligtaan na kung minsan kailangan din natin ang tulong ng iba upang makamit natin ang ating tagumpay.

RABBIT
Mahaharap ka sa mga problema partikular sa relasyong pam-pamilya o sa asawa. Marami din hindi pagkakasunduan na mauuwi lamang sa matinding away. Kontrolin ang iyong emosyon at huwag padadala sa galit. Hindi maganda ang mag-invest pagdating sa negosyo dahil malamang na magkaroon ng pagkalugi. In October, both good and bad energy ay nasa iyong direksyon, maaari mong labanan ang bad na darating at i-activate ang good na darating. May mga temptasyon sa inyo pagdating sa pag-ibig kaya mag-iingat ang mga may asawa. Para sa mga long distance relationship malamang na hindi mauwi sa maganda ang relasyon.

OX
Ito ang magandang simula sa pagbubukas ng bagong negosyo dahil puno ng sorpresa ang buwan na ito sa iyo. Nasa iyo ang Victory Luck at handa kang pumasok sa mga challenge sa buhay dahil alam mo na ito ay magtatagumpay. In October, go with the flow at ipagdiwang ang iyong tagumpay na natatamo dahil wala ng makakapigil nito. Meron mang dumating na mga hindrances, ito ay iyong malalagpasan. Marami ding oportunidad na nag-aabang sa iyo.

SHEEP
Mahina at distracted ka, na nagiging dahilan para ikaw ay mag sacrifice sa iyong trabaho. Hindi ka makapag-focus sa gawain at hindi gumagana ang iyong knowledge skills. Bagamat maganda ang iyong lovelife dahil puno ito ng sorpresa ngunit mag-iingat sa temptasyon lalo na ang mga may asawa. In October, ang # 3 Quarrelsome Star ay nasa iyong chart kaya madali para sa iyo ang mag hot-tempered at stressful ang buwan ng October sa iyo. Sampung salitang masama ang bitawan, sampung beses din itong babalik sa iyo kaya mag- ingat sa mga bibitawang salita. Dahil kung hindi mag-iingat, malamang sa hukuman o hablahan mauwi ang pagtatapos ng usapin.

RAT
Iritable at madali kang magalit maging sa trabaho, personal mong buhay at relasyon ay puno ka ng stress. Isipin muna ang mga bibitawang salita dahil kung ano ang lalabas sa iyong bibig ito ay babalik sa iyo. Huwag lalagpas sa mga limitasyon na alam mo hindi maganda ang kalalabasan. Mas mainam na magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. In October, napakalakas ng hila sa iyo ng Illness Star. Madali kang mahapo at mapagod dahil sa kakulangan ng enerhiya kaya madali kang kapitan ng anumang karamdaman. Napaka-senstibo at emosyonal sa lahat ng bagay na nagiging daan upang ikaw ay humina. Iwasan ang pumunta sa mga sementeryo, libingan, o kulungan.

BOAR
Magtatamasa ka ng magandang buhay at sagana sa buwang ito, dahil nasa iyo ang Prosperity Luck at abundance na magbibigay sa iyo ng kaginhawaan lalo na sa pananalapi. Maging ang iyong karera ay puno ng papuri mula sa mga nakakataas sa iyong trabaho. Ang susi sa iyong mabilis na tagumpay ay ang paggawa ng mga charitable events at maging mapagbigay sa kapwa nang doble ang tamasahing suwerte sa buhay. In October, mag-ingat sa mga taong nasa paligid at huwag basta magtitiwala dahil nasa paligid mo ngayon ang mga taong mapagsamantala at manloloko. Pag-ingatan din ang mga importanteng bagay dahil posibleng mawalan ng gamit o pera.

DOG
Pag sinabing “Prosperity Luck” means masuwerte ka ngayon. Maraming magagandang bagay ang mangyayari at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga binabalak. Maganda ang daloy ng iyong career. Good ang pakikisama sa lahat at maganda ang pasok sa pana-nalapi. This is a good time to cash out for investment dahil your luck is on high kaya maging generous sa lahat. In October, mag-iingat sa mga manloloko. Huwag magsusuot ng mga puti dahil mas lalong pinalalakas ang bad chi energy nito. Ang magandang kulay na paglabas ay red, black or dark blue para makontrol ang double Burglary 7 Star. Mag-ingat sa mga nasa paligid. Huwag magpapa-abot ng dilim. Huwag mag-mamaneho ng mabilis at umiwas muna sa mga long distance travel.

DRAGON
Ito ang isa sa masuwerte mong buwan. You are blessed dahil na sa iyo ang Heaven’s Luck at Mentor’s Luck. Maraming oportunidad na darating at nasa iyo rin ang mga taong handang tumulong. Kaya kung kinakailangan mo ng tulong, huwag mag dalawang-isip. Panatilihin lamang ang pagkakaroong tiyaga at sundin ang iyong niloloob. Maging matapang sa mga desisyon. Ang annual # 5 Misfortune ay nasa iyong direksyon maging ngayong buwan ng October. Ibig sabihin nito ay mahaharap ka sa mga problema at mga pagsubok. Umiwas muna sa mga bagong proyekto at hindi ito ang tamang panahon para sa pagbubukas ng bagong business. Huwag din pupunta sa mga sementeryo, hospital o kulungan dahil malakas ang hatak sa iyo ng yin energy.

MONKEY
Mas mag-i-improve ang iyong relasyon sa buwan na ito ngunit marami ang mga distraction sa mga gusto mong gawin na magiging daan sa iyong mga pagkakamali at malamang na malagay ka sa trouble. Magiging maganda ang samahan sa mga ka-trabaho kung ihihiwalay mo ang iyong personal na buhay. Maging ang iyong boss ay nakikita ito “nothing personal”. Kung gusto mong umangat ang iyong position, kailangan mo itong paghirapan at maging mabuting empleyado. Dahil sa dala mo ang # 3 Quarrelsome this year, ito ay na doble ngayong October, at ito ang dahilan nang pagiging mainitin mo ng ulo. Kontrolin ang iyong galit dahil ang gulo ay malapit sa iyo. Malamang na masira ang iyong reputasyon dahil sa pera. Mag-ingat!

No comments:

Post a Comment