Saturday, March 16, 2013

Madam Marivic Oyama

FORECAST    MARCH ~ APRIL  2013
ni Madam Marivic Oyama

HORSE – Isang kasawian ang darating kung hindi mag iingat. Umiwas sa mga delikadong aktibidad at huwag gagawa ng desisyon na siyang magpapahamak sa iyong buhay. Iwasan din ang mag biyahe ng malayo at mag maneho ng sasakyan. Mag suot ng mga alahas na ginto o silver para ma-protektahan ka sa mga sakuna o gumamit ng mga mantras symbols. Mainam ang maging handa sa mga darating at ipagpatuloy mo ang mabuting pag-uugali dahil malalagpasan mo ang lahat ng ito. In April, mag-i- improve ang iyong suwerte ngayon buwan pag dating sa pamilya at personal na buhay. Balanse ang lahat para sa iyo maging sa pananalapi at trabaho, maganda rin ang pakikitungo sa iyo ng mga kaibigan at kasama sa bahay. Magandang panahon para mas lalong palaguin ang negosyo para sa mga may business.

RABBIT – Magiging tagumpay ang iyong mga gagawin kung ikaw ay magiging alerto sa mga oportunidad na darating. Hindi maiiwasan ang kompetisyon ngunit nasa iyo din ang suporta ng mga taong nasa paligid gayun din ang mga taong gusto kang gawan ng masama. Huwag magpaapekto, maging pokus ka lamang sa iyong mga gianagawa. In April, may mga kaunting kabiguan, galit at kahinaan ang mararamdaman subalit mabuti na rin ang nangyari, magtiwala lamang sa taas dahil may dahilan ang lahat ng ito sa iyong buhay.  Mag relax at huwag hayaan na maapektuhan ka. May naghihintay sa iyo na magandang kapalaran na hindi mo inaasahan.

SHEEP – Huwag mong ibaba ang iyong sarili. Magkaroon ka ng self-confidence. Mabuti kang tao kaysa sa iyong iniisip. Meron mang hindi magandang dumating sa iyo ngayong buwang ito, hindi mo ito dapat ipag-alala dahil lilipas din ang mga negatibong pananaw sayo ng mga tao. Huwag lamang basta magtitiwala ng basta-basta at matutung depensahan ang sarili sa mga taong mapagsamantala. In April, mahina man ang kumpeyansa sa sarili, aasahan mo pa rin ang mga taong nagmamahal sa iyo. Nandiyan ang suporta ng iyong mga kapatid, kaibigan at pamilya. Ibukas ang iyong isip at malalaman mo na marami ka palang magagandang plano na magbibigay ng magandang oportunidad sa iyo.

BOAR – Madaling magbago ang temperatura ng iyong katawan, madali kang mapagod at manghina. Umiwas sa mga may karamdaman dahil madali para sa iyo ang mahawa ng mga virus tulad ng sipon at ubo. Hindi rin ito ang tamang panahon para pasukin ang mga bagong idea na naiisip. Planuhin munang mabuti at ipagpaliban ang mga gagawin. Mahina man ang iyong kalusugan, matalas naman ang iyong pag-iisip. Gumawa ng action pag planado na ang lahat. In April, this is a start to have a blessed month for you. Mga bagong idea at bagong oportunidad ang darating. Magtiwala sa iyong sarili at makakamit ang tagumpay. Ang mga pagsubok ay lilipas at magkakaroon ng kalutasan. Maraming pagbabago ang darating sa iyong buhay at ito ang pangalawang pagkakataon para sa iyong bagong tagumpay.

DRAGON – Ano man ang nasimulan o gagawin, ito ay magtatagumpay dahil sa biyayang darating sa iyo. Isiping lahat ng bagay ay malaki at sagana pagdating sa pananalapi at negosyo. Ang buwang ito ay magbibigay sa iyo ng mas malakas na enerhiya at karisma sa iyong personalidad. Ang lahat ng iyong makausap ay napapasunod sa iyong kagustuhan lalo na pagdating sa negosasyon sa trabaho dahil malakas ang iyong impluwensya pagdating sa iyong pananalita. In April, tuloy- tuloy ang pasok ng magandang kapalaran sa iyo pagdating sa karera, pananalapi at kaligayahan sa buhay. Grab the opportunity coming your way. Huwag matakot sa mga gagawing desisyon dahil matatagumpayan mo ang lahat ng ito at maniwala sa iyong kakayahan. Huwag bigyan ng pansin ang mga taong nagsasabi sa iyo ng hindi maganda. Ipakita na sila ay nagkamali ng paghusga sa iyo.

MONKEY – Ang buwang ito sana ang magdadala sa iyo ng magagandang pangyayari sa iyong buhay dahil kayang takpan ang mga obstacles na nangyayari sa iyo. Ngunit dahil sa negatibong hangin na dala ng # 7 star ang siyang nagbibigay sa iyo ng paghihirap at natatangay niya ang magandang oportunidad na dapat nasa iyo. Kung umaasa ng magandang buhay, gawin mo ito sa iyong sarili at huwag magtitiwala sa iba. In April, masuwerte ang dala ng buwang ito sa iyo. May mga magagandang oportunidad na naghihintay at may taong handang tumulong kung kinakailangan. Huwag palampasin ang mga ganitong pagkakataon dahil minsan lang itong dumating. Kung ikaw ay tumatanggap ng mga payo galing sa matatanda, makinig at huwag babaliwalain. Ibilang ang sarili na isa sa mga masusuwerte sa pagtanggap ng mabuting payo galing sa iyong mentor.

OX – You have a good romantic star this month. Ito ay magdadala sa iyo ng magandang suwerte  pagdating sa buhay pag-ibig at relasyon. Ito ang pinaka masayang buwan para sa iyo. Sumunod sa agos ng buhay. May makikila kang mga bagong kaibigan sa mga pagtitipon at maraming magagandang mangyayari ang darating sa iyo. In April, magiging iritable at moody ka sa buwang ito dahil nasa iyo ang # 3 star. Hindi pagkakasundo sa mga kasamahan ang mararanasan sa pang araw-araw na pamumuhay. Huwag hayaan na mangibabaw ang problema at maging dahilan ng gulo.

ROOSTER – Magkahalong good and bad ang dala ng buwang ito sa iyo. # 3 argumentative star ang siyang magpapababa at magpapahina ng iyong enerhiya - ang kumbinasyon ng Star na ito at #7 which is Burglar. Ngunit ang total sum ng stars na ito ay ten na siyang magdadala sa iyo sa tagumpay. Magpahinga at huwag magpapagod dahil ito ang magiging dahilan ng pagiging stress at irritable kung ikaw ay pagod at ito ang pagsisimulan ng gulo sa mga taong nasa paligid. Umiwas sa pagpirma ng mga papeles, maaaring maharap sa problemang panghukuman. In April, pag-ingatan ang iyong kalusugan. You are totally mentally stressed kaya maging kalmado sa lahat ng bagay. Hindi maganda ang pasok ng pera kaya, iwasan din ang paggastos kung hindi kailangan dahil may mga darating na hindi inaasaang pagkakagastusan.

TIGER – Samantalahin ang dala ng suwerte ng buwang ito sa iyo, dahil sa # 4 romance luck, ikaw ang sentro ng buhay pag-ibig. Sa mga single Tiger malamang na matagpuan mo na ang iyong minamahal at mauwi sa pag-iisang dibdib. Sa mga may asawa, magingat sa tukso lalo na sa mga may ‘’outside lover” dahil baka ito ang magdala sa inyo ng hindi magandang pangyayari sa inyong buhay at pagsisihan nyo sa bandang huli. In April, ang argumentative star # 3 na nasa iyo ay malakas at natatalo ang iyong pananahimik subalit ang lahat ng ito ay may hangganan. Hayaan at huwag patulan ang mga nag uudyuk sa iyo ng hindi maganda. Ipagsawalang kibo ang mga komprontasyon. Ang pananahimik ay hindi ibig sabihin ng pagkatalo kundi ikaw ay matalinong tao na hindi bababa sa level nila.

SNAKE – Ang prosperity star ay nasa iyong direction ngayon. Ito ay magdadala sa iyo ng walang katapusang biyaya at pangako. Ang buwang ito ang magpapalakas sa iyong inner chi at magbibigay sa iyo ng ibayong eherhiya. Mas maraming tagumpay ang makakamit. In April, prosperity and money luck kasama pa dito ang pagtaas ng level ng iyong good relationship sa lahat. Nasa iyo ang convincing power kaya kung may mga negosasyon na naka plano, ito na ang tamang panahon para isagawa ang mga bagay. Napakaganda ng pasok sa iyo ng buwang ito maging sa trabaho, business, pamilya at kaibigan. This is a good reward sa mga mabuting nagawa mo.

RAT – Masuwerte ang buwan na ito sa iyo. May magandang oportunidad na papasok pagdating sa iyong  karera at buhay pag-ibig. Kung ano ang iyong magandang itinanim, maganda rin ang iyong aanihin. Ngayon mo matatagumpayan ang lahat ng iyong pagtitiyaga.  In April, pag-ingatan ang iyong kalusugan at mahaharap ka sa mga pagsubok sa buhay ngunit ito ay panandalian lamang. Mag-ingat din sa paggawa ng desisyon, planuhin mabuti ang mga bagay at huwag basta mag bibigay ng tiwala sa mga taong di gaanong kilala. Ang magandang kapalaran ay babalik sa mga susunod na buwan.

DOG – Sa pagpasok pa lang ng buwang ito ay hindi na maganda ang iyong kalusugan. Madali kang mapagod at madaling manghina. Iwasan ang paggawa ng mga plano o trabaho na pupuno sa iyong over-schedule dahil ang iyong kalaban ngayon ay “mental stress”.  Iwasan ang pressure at over-work. Mas maganda kung maaayos mo ang iyong mindset nang sa ganoon maging effective at productive ang lahat ng bagay. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa iba kung kinakaila-ngan at huwag din aakuin ng responsabilidad kung hindi kaya. Wala kang dapat patunayan sa iba. In April, mas maganda ang dating sa iyo dahil nasa iyo ang Victory luck. Anuman ang iyong napiling gawin ito ay magtatagumpay. Subukang pag -aralan ang mga bagong kaalaman at sundin kung ano ang iyong gusto. Nasa iyo ang kakayahan para ma-improve ang iyong best skills. Magkaroon lamang ng self-confidence. Kaya mo yan.

No comments:

Post a Comment