Thursday, July 9, 2009

AMEN BA? by Lola Jena


This issue, I want to talk about HUMILITY. What I have learned in life is that it takes a lot of courage to admit that you made a mistake. Have you wronged your friend or someone? Galit ba siya sa yo dahil sinaktan mo siya? Obviously, if you did something bad to someone, talagang magagalit siya sa yo. Ikaw naman, napakataas ng pulok mo. Yung pride mo, iyan ang nagsisira sa yo. Ikaw na nga ang gumawa ng masama, ikaw pa ang nagtataas noo.


No comments:

Post a Comment