Thursday, July 9, 2009

ARANGKADA PINOY by Yellowbelle Duaqui


Baya(ni)ng World-Class


Kung aalalahanin ang kasaysayan ng ating bayan, maraming kuwentong-buhay ng mga katangi-tanging Filipino ang maaaring halawan ng aral at gawing inspirasyon sa buhay, lalo na sa kasalukuyang panahon ng globalisasyon.


No comments:

Post a Comment