Wednesday, January 29, 2014

Karen Sanchez

Tanging HilingNovember-December 2013

Sa paskong darating
Ako ay may tanging hiling
Na sana ay mapasa akin
At kaligayahan ay maangkin

Isang pangarap kung maituturing
Minsan ang hirap abutin
Hinde ko na alam ang aking gagawin
At paano ko ito tutuparin

Napakasimpleng bagay kung iisipin
Ngunit napakasaya sa damdamin
Ni hindi ito matatapatan ng yen
Dahil hinde ito kayang bilhin

Tangi kong hiling, sa paskong darating
Tunay na kaligayahan ng pamilya ko'y kanilang maangkin
At makita ang ngiting taos sa damdamin
Na nagbibigay lakas at sigla sa akinThe Joyful Celebration


Christmas day is coming
Happy and everyone is preparing
Remembering this special day of loving
In any way that everyone is showing
Sharing love as Christ is doing
Timeless and wherever  we may be going
May the spirit of this day will continue in spreading
Around this chaos world that we are living
So the Lord God is happy as He watching

December is no longer waiting
And the whole world is celebrating
Year ends and have a new beginning

No comments:

Post a Comment